Title image

Rave Sessions

Tijd & plaats

Datum: vrijdag 19 mei 2023
Tijd: 19:15 - 20:30
Locatie: Ketelhuis

Info

Rave Sessions
Rave Studio
ARK Rave Studio is een ambitieus concept voor algeheel fitness-, wellness- en dansactivisme van Connor Schumacher. Een ruimte om enthousiast en bewonderenswaardig te bewegen en te oefenen om mens te zijn door het Raving-lichaam te betrekken; in alle richtingen langzaam voortschrijdend. Een dynamische meditatie; een intervaltraining met hoge intensiteit; een rave aerobics sessie waarin we de metaforen bouwen en oefenen waarnaar we in de toekomst willen leven. Het opbouwen van de vaardigheden en het uithoudingsvermogen die nodig zijn om de waarden van de intersectionele, inclusieve rave cultuur te versterken.De dingen die we fysiek oefenen, worden onze mentale vaardigheden – dus laten we in beweging komen.
Connor Schumacher
Connor Schumacher is danskunstenaar en artistiek leider van Stichting ARK, de stichting waarbinnen hij raves, performances en bewegingslessen maakt, met als doel mensen in beweging te krijgen.
Connor heeft een duidelijke visie gevormd op wat hij wil met zijn werk: mensen in beweging brengen. Onder de vlag van zijn eigen stichting ARK, opgericht in 2020, krijgt Connor’s brede praktijk vorm met Voorstellingen, een Rave Studio, Movement Classes, RaveOpeners, Morning Raves en Guided Rave Tours; allemaal activiteiten, gesitueerd in verschillende en overlappende contexten, waarbij het hogere doel is mensen in beweging te krijgen, fysiek en mentaal.
Connor heeft zich als danskunstenaar ontwikkeld onder de vleugels van Dansateliers. Hier maakte hij onder andere The Fool (2015), Asset, Liability and Equity (2016), Exhibition(2017), OK Future (2017), THREESOME (2019) en Funny Soft Happy & The Opposite(2019). Connor nam als choreograaf deel aan verschillende Europese onderzoeksprojecten, waaronder Dancing Museums en Empowering Dance. In 2019 won hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. In 2022 werd hij door de commissie genomineerd voor de Gieskes Strijbis Podiumprijs, vanwege zijn unieke zoektocht naar een nieuwe vorm van interactie met het publiek, en de ontwikkeling van soft skills. Het is zijn diepe overtuiging dat onze maatschappij beter af zou zijn wanneer we elke dag zouden dansen.
ARK
De samenleving zou beter zijn als we elke dag zouden dansen. Dus laten we in beweging komen. ARK is een dansorganisatie met de ambitie om waar dan ook meer doelbewust dansruimtes te creëren. Dit werk is het hoogtepunt van tien jaar professionele dans en onderzoek van dans kunstenaar Connor Schumacher. Het is in ontwikkeling geweest in theater, museum, festivals en publieke/gemeenschapskaders en door zijn deelname aan meerdere door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten over identiteit, publieke betrokkenheid en de sociale emotionele vaardigheden die we opdoen door te dansen.
Nederlands
ARK heeft in het theater een praktijk ontwikkeld om voorstellingen te maken die mensen laat willen bewegen; creëert dansevenementen om mensen het uitvoeren van het leven te laten oefenen; en museumwerken die je bezighouden met het belang van het lichaam boven het object. Deze Praktijk is opgebouwd uit het uitnodigen en begeleiden van mensen in de staat van dans met behulp van metaforen gerelateerd aan het lichaam, natuurkunde en radicale wetenschappelijke feiten. Door de intentie van de ruimte vorm te geven en mensen bewust te maken van zichzelf, de ruimte en met wie ze deze delen; gebruiken we onze passen op de dansvloer, of in welke ruimte we ons ook bevinden, om nieuwe gewoonten aan te leren door de waarden te belichamen waarnaar we samen willen leven.