Title image

Organisatie

Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn

Maaiveld Festival is een initiatief van de Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn dat in het leven geroepen werd door CODA, Orkest de Ereprijs, GIGANT, Nationale Jeugdorkesten Nederland en Orpheus. Deze culturele instellingen hebben in samenwerking een festival ontwikkeld dat spannende, verrassende, ongewone en onverwachte verbindingen legt tussen verschillende muziekgenres, de beeldende kunsten en andere kunstzinnige uitingen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeuren van de vijf culturele partijen, die gezamenlijk Maaiveld organiseren. Het organiserend comité bestaat uit de programmamakers van de partnerorganisaties, versterkt door een team van festivalproducenten en -marketeers.

Een feest van samenwerking

Maaiveld is een feest van samenwerking. Niet alleen van en tussen de vijf organisaties, maar ook tussen makers uit verschillende disciplines, tussen verschillende genres, van professionals met amateurs, tussen makers en locaties en natuurlijk van Maaiveld met tal van partners in de stad, zoals Apeldoorn Partners, Saxion en Nieuwenhuis Audiovisueel. Wij verheugen ons!

Bestuur stichting
Carin Reinders, voorzitter (directeur CODA)
Dirk de Bruin, penningmeester (directeur GIGANT)
Mirjam Barendregt, secretaris (directeur Orpheus)
Pieter Jongelie, lid (zakelijk leider orkest de ereprijs)
Ewout van Dingstee, lid (algemeen en artistiek directeur NJON)

De stichting conformeert zich aan de Governance Code Cultuur, streeft naar diversiteit in al haar facetten en hanteert waar mogelijk honorariumrichtlijnen in het kader van de Fair Practice Code. Het bestuur hanteert het adagium ‘pas toe of leg uit’.

Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
KVK-nummer: 69681120
info@maaiveldfestival.nl